CRM - Customer Relationship Management

CRM (Customer Relationship Management) mag in een klantgerichte organisatie niet ontbreken. Het is allang niet meer de commerciële tool die vooral wordt gebruikt door bedrijven.

Wat is CRM?

CRM is dé oplossing ter ondersteuning voor de klantgerichte benadering van relaties. Binnen de overheid heeft elke medewerker contacten met relaties zoals:

  • bedrijven
  • burgers
  • scholen
  • sportverenigingen
  • leveranciers
  • pers
  • ketenpartners
  • zorgaanbieders

Vaak wordt informatie rondom deze relaties versnipperd binnen de organisatie vastgelegd en niet met elkaar gedeeld, waardoor inzicht ontbreekt. Het gevolg is dat dezelfde informatie meerdere keren wordt uitgevraagd, dat relaties op verschillende manieren worden aangeschreven en dat beschikbare informatie niet efficiënt wordt gebruikt.

Waarom CRM?

Door CRM goed te gebruiken is het voor verschillende doelgroepen binnen de organisatie mogelijk om de nodigde informatie rondom relaties vast te leggen, met elkaar te delen (mits daarvoor rechten zijn uitgedeeld uiteraard) en een klantbeeld op te bouwen.

Koppelingen

Moet dan álle informatie in CRM? Nee, maar het is wel belangrijk om koppelingen te kunnen leggen met andere systemen, zodat relevante informatie in CRM kan worden ontsloten. PerfectView gaat ervoor dat standaard CRM software zó eenvoudig, toegankelijk en koppelbaar is, dat het gebruik een plezier is voor de medewerker. Omdat het de nodige structuur biedt in het dagelijks werk en de juiste informatie op de juiste momenten aan de gebruiker toont.