De zekerheden van PerfectView

Uw data in Nederland

Al uw data staan opgeslagen in de Nederlandse cloud: een groot voordeel. Waarom? Omdat PerfectView dus verantwoording moet afleggen aan de Nederlandse wet- & regelgeving.  In landen als Amerika wordt er bijvoorbeeld heel anders gedacht over privacy. Goed om even bij stil te staan. Met PerfectView CRM Online is privacy van uw data optimaal gewaarborgd.

ISO Certificering

ISO is de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. PerfectView voldoet aan haar eisen op het gebied van informatiebeveiliging. Wij passen onze werkprocessen en beveiligingsmaatregelen hier op aan. Meerdere malen per jaar worden deze maatregelen getoetst in interne en externe audits. Ons ISO-27001 certificaat is afgegeven in januari 2017. Onze certificering geldt voor het ontwikkelen en leveren van ons CRM systeem: PerfectView CRM Online.

Wij staan altijd voor u klaar

PerfectView staat voor excellente dienstverlening. Onze helpdesk ondersteuning is persoonlijk en onbeperkt. Vanuit ons hoofdkantoor in ‘s-Hertogenbosch helpt ons support team u snel en adequaat. Neemt u contact met ons op, dan belt u met PerfectView en niet met een telefooncentrale.

Maatregelen tegen cyberaanvallen

Security by design. Wij hebben ons hele bedrijfsproces rondom de beveiliging van onze data ingericht. Er zijn maatregelen genomen om datalekken te voorkomen. Ook bestaan er procedures om in geval van nood direct actie te ondernemen. Uiteraard zijn er beleidsdocumenten, een privacyverklaring en een verwerkersovereenkomst van kracht. Wanneer een datalek zich ondanks alles toch voordoet zullen we adequaat handelen.

0 jaar

Toonaangevende ervaring

0 +

PerfectView Overheid klanten

0+

PerfectView gebruikers

0+

Reviews van tevreden klanten

Onze klanten aan het woord

Uw mogelijkheden testen